Trang nhất » Tin Tức » Ban giám hiệu trường

Kế hoạch thực hiện dạy học theo mô hình VNEN

Thứ sáu - 15/11/2013 21:14

   PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH CHU VĂN AN                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: 03/ KH-VNEN-CVA                                                   

Cuôr Dăng, ngày 10 tháng 10  năm 2013 

 

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIỂU MỚI (GPE - VNEN) 
NĂM HỌC 2013 - 2014

                                              

          Thực hiện công văn số 2764/BGD ĐT – GDTH ngày 2/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng kế hoạch triển khai mô hình VNEN năm học 2013 – 2014;

          Thực hiện công văn số 1125/SGD ĐT- GDTH, ngày 12/9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2013 -2014;

          Thực hiện công văn số 64/SGD ĐT-VNEN, ngày 2/10/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk về kế hoạch triển khai mô hình trường học mới (VNEN) năm học 2013-2014.

          Trường tiểu học Chu Văn An xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) năm học 2013-2014 như sau:

          I. Công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện mô hình trường học mới (VNEN).

          1. Công tác quản lý, chỉ đạo:

          - Chỉ đạo các tổ khối chuyên môn và tất cả đội ngũ giáo viên thực hiện tổ chức triển khai dạy học theo quy trình hướng dẫn của Ban quản lý dự án tỉnh Đăk Lăk.

- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/ tháng để trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình dạy học; đồng thời tham gia tích cực vào hoạt động chuyên môn theo cụm trường để học tập, rút kinh nghiệm.

          - Ban giám hiệu thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tư vấn để hỗ trợ cho giáo viên trong quá trình tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới.

          2. Công tác tập huấn, tiếp cận chương trình VNEN.

- Thực hiện tinh thần chỉ đạo của SGD tại các buổi tập huấn và trên các văn bản chỉ đạo. Nhà trường tổ chức quán triệt thực hiện nghiệm túc các nội dung hướng dẫn trong văn bản, nội dung đã tiếp thu được trong các buổi tập huấn cấp tỉnh và cụm trường.

          - Chịu trách nhiệm về nội dung tập huấn: các đồng chí đã tham gia tập huấn cấp tỉnh và cụm trường.

          - Thành phần tham gia: tất cả cán bộ giáo viên trong  trường.

          2. Công tác vận động, tuyên truyền, huy động sự tham gia của cộng đồng địa phương:

          -  Tiếp tục tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức và cộng đồng trách nhiệm của chính quyền địa phương, của cộng đồng xã hội và các bậc phụ huynh thông qua các buổi họp giao ban, tiếp xúc cử tri và họp phụ huynh học sinh.

          - Ban giám hiệu, các giáo viên dạy lớp VNEN tiếp tục phối hợp tốt với ban đại diện cha mẹ học sinh, chi hội trưởng của các lớp tham mưu, huy động xây dựng nguồn vốn để xây dựng sân trường, bồn hoa cây cảnh, hỗ trợ các dụng cụ địa phương, trang trí các góc học tập… ; đồng thời vận động phụ huynh tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục trương nhà trường, như: dự giờ; hỗ trợ con em hoàn thành các bài tập ứng dụng; đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, sự tiến bộ của con em; hỗ trợ con em tổ chức các hoạt động tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương…

          3. Hướng dẫn chỉ đạo thực hiện chương trình dạy – học:

          - Tiếp tục chỉ đạo các khối 2,3 và 4 thực hiện tốt chương trình theo mô hình trường học mới. Khuyến khích khối 5 áp dụng cách thức tổ chức lớp học theo mô hình VNEN.

          - Đối với các môn học: Toán, Tiếng Việt, TN&XH ( lớp 2,3), Khoa học, Lịch sử & Địa lý ( lớp 4) thực hiện theo sách hướng dẫn học tập. Còn các môn HĐGD: Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Kỉ thuật sử dụng sách giáo khoa theo chương trình hiện hành, nhưng thiết kế bài dạy và tổ chức dạy học theo mô hình VNEN.

- Việc dạy và học phải thực hiện đúng theo các văn bản của Bộ Giáo dục & Đào tạo, như:  Tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học ở tiểu học;  Công văn 7975/BGD ĐT- GDTH ngày 10/9/2009 về hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kỉ thuật; Công văn 5842/BGD ĐT-VP ngày 1/9/2011 về điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; Đảm bảo việc tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày, thời lượng tối đa 7 tiết/ ngày, 9 buổi/ tuần. Tiếp tục dạy tích hợp Tiếng Việt và các nội dung: Bảo vệ môi trường, Biển, hải đảo, quyền và bổn phận của trẻ em, bình đẳng giới, ATGT, phòng chống các tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS… vào các môn học.

          - Chỉ đạo khối lớp 1 tổ chức thực hiện có hiệu quả việc dạy học theo tài liệu Tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục để đảm bảo học sinh lên lớp 2 đạt chuẩn năng lực Tiếng Việt.

          2. Hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh:

-  Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Công văn số 5737/BGD ĐT – GDTH, ngày 21/8/2013 của Bộ giáo dục về hướng dẫn thí điểm đánh giá học sinh tiểu học Mô hình trường học mới VNEN và hướng dẫn thực hiện công văn 7537/BGD ĐT- GDTH. Việc đánh giá học sinh phải đảm bảo mục đích yêu cầu, nguyên tắc, nội dung và các hình thức đánh giá theo công văn số 7537/BGD ĐT - GDTH. Hồ sơ đánh giá của mỗi học sinh trong một năm học, bao gồm:

          1. Những trang nhật kí đánh giá của giáo viên ghi những lưu ý đặc biệt trong quá trình đánh giá thường xuyên về học sinh(  mẫu theo công văn hướng dẫn);

2. Các bài kiểm tra định kì đã được giáo viên đánh giá;

3. Phiếu đánh giá tổng hợp cuối học kì I, cuối năm học( mẫu theo công văn hướng dẫn);

4. Phiếu đánh giá của phụ huynh( có mẫu kèm theo);

5. Các sản phẩm hoặc các vật thay thế sản phẩm của hoạt động giáo dục, văn hoá, nghệ thuật,…(nếu có);

6. Các loại giấy chứng nhận, giấy khen, thư cảm ơn, xác nhận thành tích,…của học sinh trong năm học (nếu có).

 

-  Khuyến khích giáo viên dạy lớp 1 đánh giá học sinh lớp 1 theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của SGD&ĐT Đăk Lăk, bằng cách dựa vào hình thức đánh giá và các biểu mẫu của các lớp VNEN.

          3. Hồ sơ của giáo viên:

          - Theo nội dung tập huấn cấp cụm trường, nhà trường chỉ đạo giáo viên thực hiện các loại hồ sơ như sau:

          1. Sổ kế hoạch giảng dạy ( Hình thức trình bày như sổ nhật ký, nhưng bỏ phần rút kinh nghiệm).

          2. Sổ nhật ký đánh giá học sinh của giáo viên ( không sử dụng bảng đo tiến độ).

          3. Lưu đầy đủ các minh chứng đánh giá xếp loại kết quả học tập của học sinh vào mỗi túi dựng hồ sơ của từng em ( Gồm: Phiếu đánh giá của phụ huynh, phiếu đánh giá của tổ nhóm, phiếu đánh giá tổng hợp cuối học kỳ 1 và cuối năm học, các bài kiểm tra…).

          4. Hướng dẫn cách ghi sổ theo dõi kết quả học tập và học bạ của học sinh:

          - Phần ghi điểm tra thường xuyên: Các cột điểm kiểm tra thường xuyên của môn Toán, Tiếng việt, Khoa học, Lịch sử & Địa lý, tiếng Ê đê để trống( không ghi điểm và cũng không ghi dấu tích). Riêng các môn HĐGD: Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Kỉ thuật, Đạo đức vẫn ghi các dấu tích theo các chứng cứ trong sổ theo dõi.

          - Phần ghi điểm tra định kỳ: Học sinh được tổ chức kiểm tra định kỳ 2 lần / năm học ( cuối học kỳ 1 và cuối năm học). Giáo viên ghi điểm kiểm tra đinh kỳ vào cột điểm tương ứng trong sổ theo dõi và ghi kết quả xếp loại khi đã được giáo viên và phụ huynh công nhận. Cột kiểm tra định kỳ giữa HK1 & giữa HK 2 để trống. Đối với các môn HĐGD thực hiện ghi như hướng dẫn thực hiện thông tư 32 về xếp loại học lực môn đối với các môn học này.

          5. Công tác tài chính:

          - Thực hiện nghiêm túc quỹ 1 và kinh phí hỗ trợ tăng cường Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 trước khi vào lớp 2 – VNEN theo quy định tại sổ tay thực hiện dự án và các văn bản hướng dẫn về sử dụng các nguồn quỹ của Ban quản lý dự án TW và Ban quản lý Dự án tỉnh và các văn bản hướng dẫn quản lý tài chính của BTC.

- Thực hiện giải ngân đúng tiến độ kế hoạch công việc, lập kế hoạch thực hiện kinh phí năm 2014 và thực hiện báo cáo tài chính theo quy định.

                    II. Tổ chức thực hiện:

- Đối với Ban Giám hiệu trực tiếp chỉ đạo thực hiện dự án, phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tham khảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo.

- Đối với các tổ chức đoàn thể trong trường nhất là tổ chuyên môn hỗ trợ giúp đỡ về PPDH, đồng thời tiếp cận nhân rộng trong quá trình thực hiện dự án.

- Đối với giáo viên phải mạnh dạn, năng động, linh hoạt và sáng tạo, quyết tâm nổ lực khắc phục khó khăn vươn lên làm chủ được cách dạy kiểu mới VNEN.

- Đối với học sinh, nhanh chóng hòa nhập cách học tập mới, biết phối hợp và làm việc theo nhóm, tự giác và tích cực, nêu cao tinh thần tự học, tự vươn lên.

- Kế hoạch này sẽ được điều chỉnh bổ sung trong quá trình chỉ đạo thực hiện, khi thấy những vấn đề cần thiết, để kịp thời hướng dẫn giúp đỡ các đ/c trong quá trình thực hiện. Kế hoạch này thay cho kế hoạch số 02/ KH- VNEN-CVA ngày 19/8/2013.

 

Nơi nhận:

- Các đoàn thể, tổ chuyên môn;

- Giáo viên dạy lớp VNEN;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Bạch Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết